DFKP Club

Welkom op de website van de Nederlandse DFKP-Club.

De Nederlandse DFKP-Club is een relatief jonge speciaalclub die in 2002 is opgericht. Vanaf de oprichting is het ledental gestaag opgelopen en bij het 10-jarig bestaan in februari 2012 waren er bijna 100 leden.

Het bestuur was van mening dat in het jubileumjaar de website aan vernieuwing toe was. We hopen dat het resultaat aan de verwachtingen voldoet. Op deze website kunt u allerhande informatie vinden over de speciaalclub, de dieren, de activiteiten enz. Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u alijd contact opnemen met één van de bestuursleden, onder het kopje bestuur vindt u de benodigde gegevens. Omdat er binnen onze speciaalclub nogal wat verschillende rassen en soorten vallen, hebben we per diergroep één of meerdere bestuursleden aangegeven die het best benaderd kunnen worden voor vragen over een bepaalde diergroep.

Het bestuur wenst u veel plezier en hoopt dat u de informatie vindt die u zoekt.

Het Bestuur

Het bestuur van de Nederlandse DFKP-Club bestaat uit 5 personen. Voor eventuele vragen kunt u bij één van hen terecht. Voor iedere diergroep is er een bestuurslid aangewezen die u waarschijnlijk het best kan helpen i.v.m. eigen diersoort e/o ervaring.

Voorzitter:
Tonny Kersten-Noy
Rector Nabbenstraat 20
5809 AZ Leunen
tel. 0478-585595
Secretaris:
Bart Vrolijks
Claudiuslaan 25
6642 AE Beuningen
tel. 024-6772060
Voor alle vragen m.b.t. de speciaalclub zoals lidmaatschap e.d.
Penningmeester:
Gerrit Claassen
Karel Doormanstraat 1/C
5991 AH Baarlo
tel. 077-8502017
Rekeningnummer NL07RABO0397578776 ten name van Ned. DFKP-Club
Contributie € 15,- per jaar, jeugdleden € 7,50 voor 1 april te betalen op bovengenoemd rekeningnummer.
Voor alle vragen over de financiele zaken m.b.t. de speciaalclub
Bestuurslid:
Piet Botden
Joh. v. Stalbergweg 3
5816 AG Vredepeel
tel. 0478-503458
Specialisme Oorspronkelijke duiven en Lachduiven
Bestuurslid:
Henze Munneke
Lijsterstraat 20
9679 JC Scheemda
tel. 06-20400827